Regjeringa foreslår store endringer i eiendomsskatten

– Dette er veldig dramatisk for oss

Namdalskommunene vil tape flere millioner kroner i årlige inntekter dersom regjeringa får flertall for å endre eiendomsskatten.

Kritisk Namsskogans ordfører Stian Brekkvassmo (til venstre) er innstilt på å gå i krigen og kjempe for norske kommuners inntekter knyttet til kraftproduksjon og annen verdiskapning som følge av at kommunene frigir areal. Her er han avbildet sammen med Grongs ordfører Skjalg Åkerøy i forbindelse med at Grong mistet nesten tre millioner i skatteinntekter i forbindelse med årets statsbudsjett. 

NAMDALSAVISA

OSLO: – Vi er helt avhengige av eiendomsskatten, så dette vil få konsekvenser. Hvor store er litt tidlig å si, for vi vet ikke eksakte tall, sier Viknas rådmann Roy Harald Ottesen om regjeringas forslag.