Dramatisk for folkehøgskolene

Namdals folkehøgskole i Grong er en av skolene som kan bli rammet hvis forslaget i Statsbudsjettet går igjennom.

FORESLÅR KUTT Namdals folkehøgskole i Grong kan bli rammet dersom regjeringa får igjennom sitt kuttforslag til folkehøgskolene.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

GRONG: Regjeringas forslag til Statsbudsjett for 2018 innebærer kutt på 45 millioner for folkehøgskolene.

Skolen opplevde meget stor søkning til de 75 plassene før årets opptak og har truffet godt med populære linjevalg, blant annet for gamere.

Kutter 45 millioner

Kuttet er tredelt: Regjeringa foreslår å kutte i støtten til folkehøgskolene med 25 millioner. I tillegg rammes studiestøtten til elevene. Dette utgjør totalt et kutt på 11 millioner. Regjeringa tar heller ikke høyde for elevveksten folkehøgskolene har hatt de siste årene. Som følge av det, mangler nye ni millioner i budsjettet.

 - Vi er svært skuffet over forslaget Regjeringa legger frem i dag, sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet. – Kuttet vil få store konsekvenser for enkeltskoler og elever, og rammer usolidarisk i en tid der folkehøgskolene har rekordmange elever, sier Netland.


Folkehøgskolene opplever vekst i antall søkere

Rekordmange søkere

7.169 elever har takket ja til folkehøgskoleplass til høsten. På Namdals folkehøgskole har de til nå fått inn 238 søkere til 75 plasser.

 

Aldri har det vært mer populært å gå på folkehøgskole! Denne høsten startet over 7.700 elever på folkehøgskole. Det er ny rekord for tredje år på rad.


Folkehøgskolen der alt går an

Namdals folkehøgskole er ikke helt som andre skoler.


- Veksten i folkehøgskolen er et tydelig signal til resten av Skole-Norge. Stadig flere elever er slitne etter karakterpress på videregående, og sier de ønsker et annerledes år før videre studier. 1/3 av elevene har ikke fullført videregående skole. Uten både karakterer og eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjonen til videre læring, sier Odd Arild Netland.

- Sett i lys av frafallsproblematikken, både i den videregående skolen og i høyere utdanning generelt, er dagens signaler fra Regjeringen svært alarmerende, sier Netland.

- Dette er tredje gang på fire år Regjeringen Solberg foreslår å kutte i støtten til folkehøgskolene. I 2014 og 2015 ble forslagene nedstemt av et stort flertall på Stortinget, sier Netland.

Før Stortingsvalget i september lovet både KrF, Venstre, SV og Senterpartiet å jobbe for økte midler til folkehøgskolene.

- Vi regner med at disse partiene nå kjemper vår sak inn i budsjettarbeidet, og håper Stortinget også denne gangen nuller ut kuttet, sier Netland.