Eget fylkesråd for sørsamene

Nytt Trøndelag
NAMDALSAVISA

Når nye Trøndelag skal etableres fra 2018, bør sørsamiske interesser og saksområde prioriteres. Det gjøres best ved å opprette en egen fylkesråd for sørsamiske saker. I så måte vil det være naturlig å ansette en person med sørsamisk bakgrunn eller sørsamisk kompetanse.

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag skal ha honnør for å ha gjort en god jobb med sørsamiske saker i de siste årene. Men nå skal to ulike tradisjoner og kulturer finne sammen i en ny enhet. Det vil kreve innsikt og kløkt for å skape positive synergier. Det er nemlig relativ stor forskjell på den sørsamiske kulturen på Røros, sammenlignet med Snåsa.

I min tid som journalist, opplevde jeg tydelige motsetninger mellom den sørsamiske argumentasjon i Sør-Trøndelag og hva jeg erfarte i nordfylket. Det kreves derfor forståelse og kunnskap i samisk levemåte og tradisjoner om en skal lykkes med å smelte sammen, og få til god og slagkraftig sørsamisk politikk.

Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet til Hedmark. Med et stort og sterkt Trøndelag, bør egen fylkesråd for sørsamiske saker, også kunne være en kompetanseressurs for både Nordland og Hedmark fylke.

Trondheim har en sentral plass i samenes historie, hvilket ble utmerket markert ved 100-årsfeiringen i vår. Det første samiske landsmøte fant sted i 1917, nettopp i Trondheim. Derfor vil det også være naturlig å bygge opp om Trondheim som den sentrale sørsamiske hovedstad.