ICAN en verdig vinner

Fredsprisen
NAMDALSAVISA

Gratulerer til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen – ICAN - som er tildelt Nobels fredspris for 2017.

Og gratulerer til den norske Nobelpriskomiteen og dens leder Berit Reiss-Andersen for en klok beslutning som hun begrunnet på en overbevisende måte da hun bekjentgjorde tildelingen i går. Nobelkomiteen erkjenner at et folkerettslig forbud i seg selv ikke vil avskaffe et eneste atomvåpen.

Verken de statene som allerede har atomvåpen eller deres nærmeste allierte støtter så langt avtalen. Men årets pris er en oppfordring til disse landene om å innlede seriøse forhandlinger med sikte på en skrittvis, balansert og nøye kontrollert avskaffelse av verdens nær 15.000 atomvåpen.

I sommer sluttet 122 stater seg til et traktatforslag i FN om å forby atomvåpen. Norske myndigheter deltok ikke i prosessen som førte fram til denne avtalen, og var heller ikke blant dem som stemte for den eller har ratifisert den.

Dette er sterkt kritisert her i landet. Men også støttet, bl.a. i en leder her i NA for en tid tilbake der det bl.a. ble vist til Børge Brendes uttalelser om at avtalen er populistisk, bare har symbolsk verdi og ikke noen reell betydning så lenge atommaktene ikke er med.

I sin kommentar til fredsprisutdelingen gratulerte Erna Solberg ICAN med prisen. Men samtidig understreket hun at Regjeringen ikke vil støtte et forslag som vil svekke NATO. NATO vil beholde sine atomvåpen så lenge andre land har det. Et folkerettslig forbud er ikke veien å gå. Istedenfor må det arbeides via ikke-spredningsavtalen som er inngått mellom de fem opprinnelige atommaktene.

Problemet med denne tilnærmingen er bare at denne veien ikke har ført fram. Det har ikke skjedd noen nedbygging av atomvåpenarsenalene siden ikke-spredningsavtalen ble inngått. Tvert imot. Fire nye land har skaffet seg atomvåpen, bl.a. Nord-Korea.

ICAN får fredsprisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen, og for arbeidet med å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overtale og presse sine regjeringer til å støtte forhandlinger om en traktat som forbyr kjernefysiske våpen.

Det er derfor behov for en ny, sterk folkelig opinion. Tildelingen av Fredsprisen til ICAN er et positivt og viktig bidrag til dette.