Nå blir det hurtigladere i Namsos

Elbileiere får tilgang til hurtigladere i Namsos.

SØKE – Både offentlige og private aktører kan søke, det er hvilken kommune hurtigladeren skal bygges i som er avgjørende, sier Enovas markedsdirektør Audhild Kvam.  Foto: Enova

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er selskapet Grønn kontakt som har søkt om å få sette opp to hurtigladere i Namsos.

Enova lanserte en ny støtteordning for hurtigladere i september for å tette hullene i det norsk ladestasjonskartet.

Flere namdalskommuner kan få

Nå tilbyr de støtte til bygging av hurtigladere i 287 kommuner. Grong er eneste kommune i Namdalen der det allerede er hurtiglading - ved Cirkle K i Harran. De andre namdalskommunene er på Enovas liste, men foreløpig har ingen søkt om å bygge ladestasjoner her.


Hurtiglader
  • En hurtiglader er en lader som kan lade biler med en effekt på minst 22 kW. De tre hurtigladestandardene er DC CHAdeMO (minimum 50 kW effekt), DC Combo (min. 50 kW) og AC Type 2-lading (min. 22 kW).
  • Enova støtter kun bygging av eller oppgradering til såkalte trippelstandard-hurtigladere, altså hurtigladere med ladepunkt for alle de tre hurtigladestandardene. I praksis betyr det at de aller fleste elbiler kan benytte seg av hurtigladeren.
  • Enova støtter bygging i de kommunene som har færre enn 2 lademuligheter for minst én av de tre hurtigladestandardene.
  • Prosjektet kan ikke settes i gang før støtten er innvilget.
 

– Enova har bidratt til 230 hurtigladere langs hovedfartsårene mellom landsdelene, og i større byer bygges det nå hurtigladere uten offentlig støtte, men mange andre steder har ikke elbilsatsingen kommet i gang. Nå vil vi sette fart på markedet også på disse stedene, og gjøre elbilen til et reelt alternativ for enda flere, sier Enovas markedsdirektør Audhild Kvam.

Tar 40 prosent av regningen

Det finnes tre ulike hurtigladestandarder, og Enova støtter kun såkalte trippelstandard-ladere, altså hurtigladere med alle tre standardene. Enova kan støtte utbygging i kommuner som i dag har færre enn to lademuligheter for minst én av de tre hurtigladestandardene. Enova dekker 40 prosent av investeringskostnaden, med en øvre grense på 200 000 kroner per hurtiglader.

Kvam understreker at det ikke nødvendigvis er kommunen som må søke om støtte:

– Både offentlige og private aktører kan søke, det er hvilken kommune hurtigladeren skal bygges i som er avgjørende. Vi støtter like gjerne den lokale bensinstasjonen, eller en dagligvarehandel som ser at det kan være kunder å hente på å tilby hurtiglading.