Skrantesjuke på elgku i Lierne

Mattilsynet har mottatt prøveresultater fra Veterinærinstituttet som bekrefter skrantesjuke på ei elgku i Lierne.
NAMDALSAVISA

Tilfellet i Lierne er det tredje av skrantesjuke på elg, skriver Mattilsynet. Tidligere har det blitt funnet skrantesjuke hos to elg i Selbu.

Det har i tillegg blitt bekreftet skrantesjuke hos sju reinsdyr i Nordfjella i Buskerud.

Funnet av skrantesjuke på denne elgen i Lierne gjør at Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning nå vurderer hvordan de kan øke prøveinnsamlingen av viltlevende hjortedyr fra området ytterligere.

– Vi ber jegere og andre som ser hjortedyr som viser tegn til sykdom om å varsle Mattilsynet. Dyr som er smittet av skrantesjuke kan være magre og de kan være mindre sky for mennesker enn vanlig, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

Mattilsynet har vært i kontakt med jegeren som skjøt elgen. Slakteskrotten og slakterester som lå igjen på fellingsstedet er tatt hånd om av Mattilsynet og blir sendt til Veterinærinstituttet for prøvetaking.

Skrantesjuke er en prionsykdom hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr. Skrantesjuke er kjent i USA og Canada. I tillegg er sykdommen påvist i Sør-Korea etter import av dyr fra Canada. Sykdommen er dødelig for dyr.