Bussbrannen på Kolvereid

Milliontap tross forsikring

Forsikringa dekker verdien på de ni bussene som brant ved Trønderbilenes anlegg på Kolvereid. Busselskapet regner likevel med at brannen ga et tap på over en million kroner.

MERKES De ni bussen som brant på Kolvereid natt til tirsdag 3. oktober utgjorde halvparten av bussparken i dette området. Hvor store verdier som gikk med, ønsker ikke administrerende direktør Vidar Kjesbu i Trønderbilene å si noe om. 

Vi fikk tilbud om hjelp med busser fra andre selskap. Vidar Kjesbu

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det opplyser administrerende direktør Vidar Kjesbu. Noe av tapet begrunnes også i merarbeid.