Ønsker to leiligheter i Bakkalandet XO for «Fra leie til eie»-prosjektet:

Kommunen vil handle her

Startskuddet går nå for boligprosjektet «Fra leie til eie» i Nærøy. Kontrakt på kjøp av to leiligheter i Bakkalandet XO undertegnes i nær framtid.

REISER SEG Bakkalandet XO reiser seg i Kolvereid sentrum. Her ønsker kommunen å kjøpe to leiligheter. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Kommunen sikrer seg to av de totalt 28 leilighetene i leilighetskomplekset Bakkalandet XO – på toppen av den nye Rema 1000-butikken i kommunesenteret. Hver av leilighetene koster 1,25 millioner kroner. I tillegg kommer fellesgjeld på 1,25 millioner og felleskostnader på vel 5.500 kroner i måneden.

– I kommunestyrets vedtak er det satt en makspris på 2,5 millioner kroner per leilighet. Målet med prosjektet «fra leie til eie» er at kommunen kjøper leilighetene og leier den ut, og at leietakerne etter hvert kjøper leilighetene, forklarer rådmann Helge Thorsen.

Vil eie færre leiligheter

Prosjektet er også vedtatt fordi kommunen eier og leier ut svært mange leiligheter, målet at kommunen skal eie færre etter hvert. Antall leiligheter som kjøpes bestemmes av behovet til enhver tid, og det inngås leiekontrakt før kjøpet, påpeker rådmannen.

I tilbudskravene kommunestyret vedtok i mai er det angitt at de nye leilighetene bør kunne fungere som «førstegangs-leilighet for unge». Den andre målgruppa er vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen ønsker leiligheter med varierende areal, maksimalt fireroms leiligheter. Innkjøp av leiligheter og lånekostnader skal være selvfinansierende gjennom tilskudd fra Husbanken og husleieinntekter.

12 av 28 er nå solgt

Kjøpet på Bakkalandet er de to første som inngår i prosjektet. Det er åpnet for kjøp av fem-seks leiligheter.

Ifølge Helge Thorsen arbeides det nå parallelt med å etablere et boligkontor i kommunen. Dette vil trolig være klart ved årsskiftet. For kommunen er det viktig å få omløp i boligmassen. Nærøy kommune selv har rundt 150 leiligheter til utleie, rundt 50 skifter leietakere årlig. Maksimal botid i kommunale leiligheter er tre år. Da prosjektet «Fra leie til eie» ble vedtatt i vår var det meste utleid.

Nærøysund Eiendom AS står bak Bakkalandet-bygget, mens det er Eiendomsmegler 1 Midt-Norge som forestår salget. Ifølge eiendomsmegler Jonny Grønbeck er nå 12 av de 28 leilighetene solgt. Prisnivået er fra 925.00 kroner til vel 2,8 millioner.