Får skilting om barn

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Drifts- og utviklingsavdelinga i Nærøy kommune har vedtatt at det skal settes opp fareskilt «Barn» med underskilt «Utstrekning» på kommuneveg 209 Nygård-Marøya.

Vedtaket begrunnes med at det i Någårdsfeltet, samt boligfelt Myra på Marøya, nå er en økning i antall barn i skolepliktig alder. Disse har sin skoleveg fram til busstopp på kommunevegen. Vegen har til tider stor trafikk av personbiler og tyngre kjøretøy til SinkabergHansen AS sin fabrikk.