«Halve» namdalsbenken blir samferdselspolitikere

Namdalen baner veg

Hele åtte av Namdalens 14 fylkestingsrepresentanter får samferdsel som jobb nummer én de neste åra.

Mangler bane: Store deler av Namdalen har ikke jernbane, derfor blir veg ekstra viktig, tror Torgeir Strøm i midten. Sammen med Pål Sæther Eiden (fra venstre), Stian Aleksander Aakre, Steinar Aspli, Hege Nordheim Viken, Bjørn Engen, Kjersti Jensen og Erik Fløan blir han å finne i Trøndelags to samferdselskomiteer de neste to åra. 

NAMDALSAVISA

STIKLESTAD: Det er klart etter at Trøndelags 78 fylkestingsmedlemmer er fordelt på fem hovedutvalg og ett fylkesutvalg, er det klart at mer enn halvparten av namdalspolitikerne skal sitte i veg- eller transportkomiteen.