Flertall for å kjøpe brakker til 15,5 millioner for å huse voksenopplæringa

Skal kjøpe brakker til 15,5 millioner

Lokalet til voksenopplæringa i Vikna er både uegnet og for lite. Et flertall i formannskapet går inn for å kjøpe brakker til 15,5 millioner. Kommunestyret skal behandle saken til uka.

Uegne Lokalet voksenopplæringa i dag holder til i er ikke tilstrekkelig for den virksomheten de driver. Leder Liv-Kari Næss tror modulbrakkeløsninga vil bli en ny verden, og hun håper politikerne velger å bruke penger på å bedre situasjonen for voksenopplæringa.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Voksenopplæringa i Vikna kommune har i mange år hatt lite tilfredsstillende lokaler, og de har blitt flyttet rundt fra sted til sted. Rådmannen har vurdert lokaler som Namdalstun og Palasset for å huse voksenopplæringa, men byggene er i dårlig forfatning og vil ikke være ei varig løsning.