Sånn skal de løfte fram Namdalen

– Vi har uante muligheter

Et samlet Trøndelag gir Namdalen mange muligheter. Men da må man utnytte dem, og jobbe sammen på tvers av partigrensene noen ganger, mener namdalsspolitikerne.

Sola i ryggen: På samme måte som motlyset visker ut noen forskjeller mellom dem, er det flere namdalssaker som visker ut noen av de politiske forskjellene mellom Åste Marie Lande Lindau (KrF), Terje Sørvik (Ap), Pål Sæther Eiden (H), Torgeir Strøm (SV) og Hege Nordheim-Viken (Sp). 

NAMDALSAVISA

STIKLESTAD: – Jeg er enig i at vi må bygge opp sentra med urbane tilbud. Men da må vi også ha for eksempel buss som kan frakte folk til og fra disse tilbudene. Ellers får vi ikke folk tilbake.

Hege Nordheim Viken (Sp) oppsummerer debatten. Rundt hennes sitter Terje Sørvik (Ap), Pål Sæther Eiden (H), Torgeir Strøm (SV) og Åste Marie Lande Lindau (KrF). Samtlige nikker. De fem namdalspolitikerne i fylkestinget har sittet og diskutert Namdalen i det nye Trøndelag. NA har utfordret dem til å finne noen saker de kan enes om på tvers av de fire partiene. Finnes det noen namdalssaker som er så viktige at de står over partipolitikken i nye Trøndelag?

Samtalen begynner lovende.

Avfolking

– Namdalen har uante muligheter, sier Terje Sørvik.

– Men vi sliter med avfolking, poengterer Torgeir Strøm og får svar fra Pål Sæther Eiden:

– Det er ikke svart/hvitt i Namdalen heller. I Ytre Namdal opplever vi stor vekst.

Og får med den kommentaren samtalen inn på det første de fem kan enes om:

Det er viktig å opprettholde den desentralisert skolestrukturen.

– Men, kommenterer Lindau og fortsetter:

– Godt kvalifiserte lærere er viktigere. Å tilby skolegang lokalt er ikke nok. Skolegangen må ha kvalitet,

Noe ingen sier seg uenig i. Tvert imot.

– Du er inne på noe vesentlig, der. Skolene må være relevante i sitt nærområde. Da må de ha god dialog med næringslivet, sier Sørvik som begynner å få vann på mølla.

– I Ytre Namdal skal det skapes tusen nye arbeidsplasser. Skal vi få til det, må den videregående skolen gi elevene kompetanse som næringslivet lokalt trenger.

Urbane Namdalen

Men livet er mer enn arbeid. Det er på dette tidspunktet «urbant» blir trukket inn. Namdalen er mye, men urbant har tradisjonelt ikke vært noe namdalsk.

– Folk vil ha urbane tilbud. Det må vi bare akseptere. Derfor tror jeg at vi må styrke sentra som Grong, Rørvik og Namsos. Her kan det skapes kulturtilbud og møteplasser som både gjør det attraktivt å bo der, men også spredt, sier Sørvik

Det er her Nordheim-Viken etterlyser buss som for eksempel kan frakte hållinger til og fra Namsos en helt vanlig lørdag.

Og nå tar det av. For er det noe som gjør en namdalspolitiker varm, så er det samferdselspolitikk.

Som NA skrev torsdag – det er ikke tilfeldig at åtte av de 14 namdalske fylkestingsrepresentantene jobbe med samferdselspolitikk i nye Trøndelag.

Og veg og god infrastruktur handler om mer enn å få hållinger til sentrum i helgene. Det er ifølge de fem nøkkelen til de uante mulighetene Namdalen har.

– Når vi fylkene nå slås sammen, blir vi en del av en region som har hele verdikjeden når vi framover skal utvikle et næringsliv på det Namdalen har masser av: naturressurser, sier Sørvik.

Skryte av oss selv

Det han sikter til er at kompetansemiljøet på NTNU og Sintef på sett og vis kommer nærmere når fylkesgrensa fjernes. God kommunikasjon vil få dem enda nærmere.

– Det blir lettere å lokke gode hoder hit dersom vegen hit ikke oppleves så lang som i dag, sier Nordheim Viken og runder av:

– Vi kan alle bli flinkere til å trekke fram det som er bra. Skole, bedrifter som lykkes. Det som skjer i Ytre Namdal er jo helt fantastisk og bør inspirere hele Namdalen.