Hun er årets talsperson

Trude Wester fra Otterøya er blitt satt pris på av NHO Service.

Hedret Trude Wester fra Otterøya. 

NAMDALSAVISA

Prisen ble delt ut i forbindelse med NHO Service sin generalforsamling og årskonferanse denne uka.

Sykepleieren Trude Wester er grynder og daglig leder av Privat Omsorg Nord som drifter hjemmetjenester. Virksomheten har 75 årsverk og 58 millioner kroner i omsetning i 2017, ifølge NHO Services nettside.

Trude Wester er pioneren som i 2001 var blant de første i Norge som startet med private hjemmetjenester som alternativ til det kommunen hadde å tilby i Tromsø. Hun ønsket å gi folk valgfrihet og god kvalitet. Nyskapinga fikk stor media-oppmerksomhet.

Juryen begrunner tildelinga slik: Trude Wester vinner NHO Service-prisen som Årets Talsperson for å ha spilt en sentral og krevende rolle som talsperson i en langvarig politisk debatt, der selve omdømmet til private aktører står på spill. Servicebransjen har mange gode talspersoner som er nominert i år, men å ta rollen som talsperson på vegne av en bransje har, ut fra juryens vurdering, ikke vært så krevende for noen som for Trude Wester i helse- og velferdsbransjen. Prisen er velfortjent, og inspirerende for oss andre

Juryen har bestått av Gunnar Stavrum (redaktør i Nettavisen), Ole Erik Almlid (viseadministrerende direktør i NHO) og Kathinka Friis-Møller (leder for Compass Groups nordiske virksomhet).