Elevene ved Trones skole fikk besøk av rullende laboratorium

Stor glede over forskning på «bjønnskit»

– Det stinka, så det var litt ekkelt, sier Bidit Baral. Men lukta til tross – elevene på Trones storkoste seg da de fikk forske på bjørneskit.

Nøyaktig vitenskap Det sto ikke på innsatsen da ungene ved Trones skole fikk prøve seg som forskere. Her øver de seg med pipettene. Fra venstre: Ingun Mediaas fra Rovdyrsenteret, forsker Julia Schregel, Bidit Baral, Petter Pedersen og forsker Siv Grethe Aarnes. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Det er en pedagogisk metode som det er lett å lære til barna.

Siv Grethe Aarnes, Norsk institutt for bioøkonomi
NAMDALSAVISA

TRONES: Torsdag kom det storfint besøk til skolen på Trones. Julia Schregel og Siv Grethe Aarnes fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio), avd. Svanhovd, tok turen med sitt rullende laboratorium, slik at ungene selv fikk prøve å identifisere bjørner ved hjelp av bjørneskit.