Folk i Flatanger ga mest

Folket i Flatanger åpnet lommeboka på vidt gap – og ga mest per innbygger til TV-aksjonen i Trøndelag.

5,4 MILL TV-aksjonen innbrakte over 5,4 millioner kroner fra Nord-Trøndelag. 

NAMDALSAVISA

FLATANGER: 127,75 kroner per hode ble resultatet da bøssene var tømt og innholdet var telt opp i Flatanger.