Nå er det opp til oss

«For mange vil det være en lettelse å slippe å ta turen til Værnes»

NAMDALSAVISA

Det er all grunn til å heve sjampanjeglassene rundt omkring i Namdalen. I går ble det kjent at flyselskapet Widerøe oppretter ei direkterute mellom Rørvik, Namsos og Oslo.

Dette har vært et sterkt ønske fra lokale politikere og næringslivet i Namdalen i ei årrekke, men gang på gang har svaret vært negativt. Fra desember av blir det mulig å fly direkte til hovedstaden fra Namsos og Rørvik enkelte dager i uka. Går innsalget av tilbudet bra, vil det fra vårparten i 2018 bli daglige flyginger.

Direkteruta er i første omgang et tilbud til privatmarkedet. For mange vil det være en lettelse å slippe å ta turen til eller fra Værnes. Widerøe har også lagt seg på et fornuftig prisnivå, som gjør det lønnsomt å sette igjen bilen heime for de aller fleste som skal ut og reise. Et fornuftig prisnivå er avgjørende for om direkteruta skal overleve på lengre sikt.

Næringslivet i Namdalen vil nok ikke oppleve direkteruta som ei klar forbedring ettersom det fortsatt ikke er mulig å komme seg heim direkte til Namsos eller Rørvik på samme dag. Da er det positivt at Widerøe skal justere eksisterende ruter til bli mer markedsorientert. Reiselivsnæringa i Namdalen, er blant dem som jubler nå for det nye tilbudet som snart trer i kraft.

Medlemmene i Luftfartsforum Namdal fortjener ros for å ha bidratt til at Avinor og Widerøe har kommet på rett spor. Direkteruta vil knytte namdalingene landet over tettere sammen, og det kan bidra til økt bolyst. Samtidig kan dette føre til at det blir mer attraktivt å bosette seg i vår del av landet. Det er mye å glede seg over på en slik dag og det er lett å forstå at mange har store forventninger til tilbudet.