Fylkesmannen advarer mot dispensasjoner i strandsonen

Vikna kommune får refs

Fylkesmannen reagerer på antall dispensasjonssøknader for bygging i strandsonen på Vikna. Rådmannen ber Fylkesmannen huske at kommunen har Norges lengste strandlinje på 2.460 kilometer.

ATTRAKTIVT Med Norges lengste strandlinje vil Vikna være en attraktiv kommune å søke seg tomt med sjøutsikt, mener rådmannen. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Det er i forbindelse med uttalelse til en dispensasjonssøknad fra kommuneplanens arealdel i 100-metersbeltet langs sjø, at Fylkesmannen uttrykker sin misnøye med praksisen i kystkommunen. Fylkesmannen peker på at Vikna de siste årene har vært en av de kommuner i fylket med klart flest dispensasjonssaker.