Skogpådriverprosjekt med suksess

– Vi har truffet mange i denne prosessen som knapt visste at de eide skog

Sluttrapporten for Skogpådriverprosektet Namdal er nå klar, og suksessen er så målbar at neste prosjekt er allerede i gang.

ØKER AKTIVITETEN Skogpådriverprosjektet i Namdal har fått øynene opp hos mange hvor viktig skognæringa er. Både skogeiere, folk flest og politikere vet nå hva styringsgruppeleder Steinar Lyngstad (til venstre) og prosjektleder Knut Sklett snakker om når de snakker skog. og skogsbilveger. 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Skogprosjektet Namdal hatt et mål om å øke aktiviteten i skogbruket, og øke bevisstheten og kompetansen hos dem som eier skogen.