Nå skal Tine kartlegge klimagassutslippene fra kua

Tiltaket skal gjøre det enklere å iverksette effektfulle tiltak for å redusere utslippene og dermed gjøre produksjonen enda mer klimavennlig.

Kartlegging Nå vil alle melkeprodusentene til TINE kunne kartlegge klimagassutslippene fra kua. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Landbruket står for om lag åtte prosent av Norges samlede utslipp, og metangass og lystgass er to av de viktigste klimagassene fra landbruket. Tine Rådgivning har sammen med teknologimiljøer utviklet et digitalt verktøy der bonden kan se grafiske fremstillinger av hvor mye klimagasser kuene slipper ut igjennom året – eller enklere sagt: Bonden får vite hva klimagassutslippet per liter produsert melk er.

– Da kan bonden også iverksette effektfulle tiltak, enten det dreier seg om sammensetning av fôr eller å gjennomføre slåtten på tidspunkter hvor graset er mindre fiberrikt. Dette påvirker igjen metanproduksjonen og utslippene. Dette er bare noen eksempler, sier professor og fagsjef i Tine, Harald Volden.

Den norske kua er ellers klimaeffektiv i internasjonal målestokk fordi den brukes både til kjøtt- og melkeproduksjon. Klimagassutslippene per liter melk er under halvparten av det internasjonale snittet (litt over 1 CO2 ekvivalent sammenlignet med 2,6 internasjonalt).

Ellers vil også tiltak på helsesida kunne redusere klimagassutslippene. I følge en rapport fra den britiske landbruksorganisasjonen ADAS har syke kyr opptil 25 prosent høyere klimagassutslipp enn friske kyr. Norske kuer er i utgangspunktet blant de friskeste i verden, men god oppfølging av hvert enkelt dyr vil uansett slå ut i regnskapet.

– Målet er å kutte utslippene fra landbrukssektoren med 20 prosent fram mot 2030, og det nye verktøyet for å kartlegge klimagassutslippene til kua er ett av mange virkemidler for å komme dit, avrunder Volden.