Avslår sommerjobbstøtte

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Leder Torkil M. Hanssen har på vegne av Kolvereiddagene søkt Nærøy kommune om støtte til å ansette to skoleungdommer i seks dager i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av «dagan».

Oppvekst- og kulturavdelinga har fattet et delegert vedtak og avslått søknaden, skriver enhetsledere Kari Leirvik Hestad i svarbrevet. Nærøy har hatt ordninger med å stimulere næringslivet til å gi sommerjobb, men nå er økonomien for anstrengt.