Her er alle tros- og livssynssamfunn i Nærøy og Vikna

NAMDALSAVISA

Lista over tros- og livssynssamfunn i Vikna inneværende år (antall medlemmer i parentes):

Al-rahme Islamic Center Bærum (1), Dar El Eman Islamic Center (43), Den eritreiske ortodokse Saint Michaeel kirekmi Trondheim (4), Den eritreiske ortodokse tewah edo kirke debre iyesus i Bergen (1), Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (2), Den evangelisk lutherske frikirke (1), Den islamkss moskeen i Namsos (5), Den katolske kirke i Midt Norge Trondheim stift (66), Det islamske forbundet (1), Det muslimske samfunnet i Trondheim (1), Evangeliekirken Ørebro (1), Grong islamske trossamfunn og kultursenter (1), Hellige Anna menighet – den russiske ortodokse kirke (3), Human etisk forbund (41), Islamske opplæringssenter (1), Jehovas vitner (22), Masjid darussalam Norge (3), Namsos pinsemenighet (1), Oslo katolske bispedømme (1), Pinsekirken Betel Mosjøen (2), Pinsemenigheten Betania (1), Pinsemenigheten Betel (1), Pinsemenigheten Betel Trondheim (1), Pinsemenigheten Sion Verdal (3), Romsdal islamske kultursenter (1), Sjamanistisk forbund (1), Steinkjer baptistmenighet (1), Svenska kyrkan i Norge (1), Syvendedags adventistkirken – den norske union (2), Thai buddhist- forening Trondheim (1), Vikna baptistmenighet (72), Vikna pinsemenighet (59), Visjons- kirken (1) og Ålesund jamii islamsk senter (3).

Lista over tros- og livssynssamfunn i Nærøy inneværende år (antall medlemmer i parentes):

Al-rahme Islamic Center Bærum (1), Buddhistforbundet (3), Dar El Eman Islamic Center (80), Den evangelisk lutherske frikirke (5), Den islamske moskeen i Namsos (3), Den katolske kirke i Midt Norge Trondheim stift (72), Den norske sotozen buddhist orden (1), Det norske zarathushthriske trossamfunn (1), Filadelfiamenigheten (1), Grong islamske trossamfunn og kultursenter (5), Hellige Anna menighet – den russiske ortodokse kirke (1), Human etisk forbund (43), IMF trossamfunn (1), Iskcon Norge (1), Islamisk kultursenter Gjøvik (2), Jehovas vitner (7), Kristensamfunnet i Norge (1), Kvekersamfunnet, the relegious society og friends in Norway (1), Metodistkirken i Norge (2), Muslimsk tros- samfunn Nord-Trøndelag (5), NLM trossamfunn (4), Pinse- kirken tabernaklet (1), Pinsemenigheten Betel (1), Pinsemenigheten Betel Trondheim (1), Pinsemenigheten evangeliesalen Berøa (1), Svenska kyrkan i Norge (3), Syvendedags adventistkirken – den norske union (1), Thai buddhistforening Trondheim (2), Vahlsfjord pinsemenighet (1), Vikna baptistmenighet (53), Vikna pinsemenighet (15) og Østfoldkirken (1).