Nattestengt veg i Sør-Horsfjord

NAMDALSAVISA

Natt til tirsdag 31. oktober vil  fv. 771 Bogen - Gutvik være nattestengt i tidsrommet 23.00 - 06.00 ved Sør-Horsfjord.

Det er ikke mulig med omkjøring på stedet, men nødetater vil kunne passere ved kontakt med stedsansvarlige.

Årsaken til stengningen er at det skal skiftes to stikkrenner.