Nye utleieleiligheter i det tidligere administrasjonsbygget ved Moen Slip

NAMDALSAVISA

NÆRØY: Moen Eiendommer AS på Kolvereid har fått dispensasjon fra plan- og bygningsloven for innredning av fem nye utleieleiligheter i det tidligere administrasjonsbygget ved Moen Slip. Leilighetene blir i andre etasje, og hver leilighet er på rundt 40 kvadratmeter.

Det er drifts- og utviklingsavdelinga i Nærøy kommune som har fattet et delegert vedtak. Dispensasjon er gitt med begrunnelse i at fordelene er vurdert til å være større enn ulempene i saken.