Nærøy og Vikna har langt over 30 tros- og livssynssamfunn

Troende på litt av hvert

Ikke bare har Nærøy og Vikna 14 kirkebygg, kommunene har godt over 30 tros- og livssynssamfunn i tillegg. Rundt 670 personer tilhører disse samfunnene.

STOR Vikna Baptistmenighet har egen kirke på Rørvik og mange medlemmer fra både Vikna og Nærøy. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Og både antall tros- og livssynssamfunn og antall medlemmer øker i takt med at distriktet mottar flere flyktninger. Økninga gjenspeiler seg dessuten i utbetaling og offentlige tilskudd. Tre samfunn utafor Den norske kirke har egne kirkebygg på Rørvik.

I Nærøy er det per i dag registrert 32 tros- og livssynssamfunn utafor Den norske kirke med totalt 320 medlemmer. I fjor var antall medlemmer 217. Det betyr at den totale utbetalinga av tilskudd samtidig økte fra rundt 275.000 til vel 389.000 kroner. Det kommunale tilskuddet per person er nå på 1.217 kroner.