Nærøy og Vikna har langt over 30 tros- og livssynssamfunn

Troende på litt av hvert

Ikke bare har Nærøy og Vikna 14 kirkebygg, kommunene har godt over 30 tros- og livssynssamfunn i tillegg. Rundt 670 personer tilhører disse samfunnene.

STOR Vikna Baptistmenighet har egen kirke på Rørvik og mange medlemmer fra både Vikna og Nærøy. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Og både antall tros- og livssynssamfunn og antall medlemmer øker i takt med at distriktet mottar flere flyktninger. Økninga gjenspeiler seg dessuten i utbetaling og offentlige tilskudd. Tre samfunn utafor Den norske kirke har egne kirkebygg på Rørvik.