Også viknapolitikere er redd konsekvensene av tvangsbruk i sammenslåing:

Frykter ondt blod i mange år

Flertallet i Vikna ville ikke støtte Sps forslag om å søke reversering av Stortingets kommunesammenslåingsvedtak. Men frykten for at tvangsbruken vil skape mangeårig ondt blod i Ytre Namdal er stor.

IKKE MED Kjartan Tørum og Sp fikk ikke med seg ordfører Amund Hellesø og fungerende varaordfører Eva Sydskjør på forslaget om å søke reversering av kommunesammenslåinga. 

Jeg tror denne sammenslåinga kan bli verre

Harald Holand
NAMDALSAVISA

RØRVIK: Denne frykten kom sterkest fram i innlegget fra Harald Holand (Frp) etter at Kjartan Tørum hadde lagt fram forslaget fra Senterpartiet i Vikna kommunestyre torsdag. Et likelydende forslag alle de fire Sp-laga i Ytre Namdal og Bindal har fremmet. Forslaget er en klar støtte til Leka kommunes vedtak om å søke reversering av Stortingets vedtak fra 8. juni år.