Hvorfor straffet velgerne Arbeiderpartiet?

Medlem nr. 392210 gir svaret

Innspill

Svaret Mangel på god og tydelig distriktspolitikk og vrakingen av Terje Sørvik fra Vikna under nominasjonen var faktorer bidro til velgerne straffet Nord-Trøndelag Ap, skriver Kjell Schive (bildet) - medlem nr 392210 i Ap. 

NAMDALSAVISA

Stortingsvalget 2017 er historie. Gjennom medlemsundersøkelser og evalueringer forsøker partiledelsen i Arbeiderpartiet å analysere valgresultatet. Hvorfor ble valgresultatet som det ble?

10.000 partimedlemmer har sendt inn sine svar. Det er bra. Og vi må tro at partiledelsen vil ta svarene fra medlemsundersøkelsen på alvor.

En feilslått valgkampstrategi med fokus på skatteøkninger, sysselsetting og et kaldere samfunn traff ikke velgerne. Velgerne trodde kort og godt ikke på budskapet. Det er det bred enighet om, og det må hele partiorganisasjonen ta ansvaret for. Et spesielt ansvar hviler på valgkampstrategene i partiet.

Ved valget fikk Arbeiderpartiet vel 800.000 stemmer (27,5 prosent av stemmene). Partiet har cirka 50.000 medlemmer.

Det må antas at de som betaler medlemskontingent er over gjennomsnittlig interessert i politikk, og det var ikke medlemmene som sviktet partiet ved valget. Forklaringen må ligge i partiets «grunnfjell» som i flere tiår har sikret landet solid styring bygd på sosial- demokratisk ideologi.

Dette grunnfjellet slår nå sprekker.

Hvorfor? Kanskje finner vi noe av svaret ved å se oss litt tilbake.

Det sprer seg en oppfatning av at partiet og politikken styres av en elite med dårlig kontakt med grunnfjellet. I Nord- Trøndelag kom dette tydelig til uttrykk i forbindelse med trøndelagsutredningen (sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag). Grunnfjellet skulle ikke høres gjennom en folkeavstemning.

Saken var for komplisert for velgerne, ble det sagt. Derfor måtte «eliten» håndtere saken. Velgerne straffet partiet ved valget, og partiet fikk ved valget en tilbakegang på 7,7 prosent i Nord-Trøndelag.

I distriktspolitikken ble også partiets troverdighet satt på prøve. Partiprogrammet for perioden 2017–2021 er mangelfullt og utydelig på dette området.

Nord-Trøndelags stortings- representant og sentralstyremedlem Ingvild Kjerkol uttalte til Trønder-Avisa 20. september at «Arbeiderpartiet har en tydelig distriktspolitikk». Dersom Kjerkol har rett, burde dette ha kommet klart frem av partiprogrammet, og det burde blitt tydeligere kommunisert til velgerne.

Også i næringspolitikken stiller mange spørsmål ved partiets prioriteringer. Ute i bedriftene er dialogen mellom arbeids- givere og arbeidstakere god i det moderne Norge. Politikkens oppgave er å regulere arbeidslivet til beste for begge parter og å gi bedriftene gode rammevilkår for fremtidig utvikling, vekst og nyskaping.

Det vil kreve politikere med erfaring fra mer enn bare politisk arbeid. Men Nord- Trøndelag Arbeiderparti valgte å vrake fylkets fremste næringspolitiker foran stortingsvalget i 2017.

Avstanden mellom partiledelsen og velgerne har blitt for stor, og dessverre har den økt gjennom de siste fire årene. Velgernes reaksjon kommer når de legger stemmeseddelen i urnene. Og reaksjonen kom 11. september. Resultatet kjenner vi.

Uten en god dialog med velgerne og uten en helhetlig politikk med en tydelig distrikts- og næringspolitikk vil Arbeiderpartiet slite med å vinne fremtidige valg. Partiet har tradisjon for at debatten om partiets politikk og prioriteringer skal foregå i partiorganisasjonen. Slik må det fortsatt være, men i en ny tid vil velgerne kreve større åpenhet.

Bare gjennom god dialog med velgerne vil partiet bygge troverdighet.