Brannfolk fikk ikke svaret de håpet på

– Det haster med å få en avklaring. Folk i Namdalen må få visshet om at man ikke mister verdifulle minutter om det skulle begynne å brenne.

gir seg ikke Brannsjef Ståle Ruud, Arild Grande, avdelingsleder Håvard Sæther, Hanne Lise Fahsing og Venke Heimdal fra LO skal fortsette kampen for å få orden på nødnettet på brannstasjonen i Namsos. Foto: Privat 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det sier stortingsrepresentant Arild Grande (Ap). Han har stilt et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen om når man kan forvente at manglene i nødnettdekninga på brannstasjonen i Namsos er utbedret. Som NA tidligere har omtalt er Namsos en av elleve kommuner som har sendt inn formell klage til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).