Hett og trangt leiemarked i Ytre Namdal

Byggeaktører foretrekker brakkerigger

Stor bevegelse og et hett leiemarked gjør at arbeiderne bosetter seg i brakker mens de jobber med de store bygge- prosjektene i Ytre Namdal.

Brakker Både Birger Pedersen AS, GL-bygg og Øksnes Entrreprenør har satt opp brakkerigger på industriområdet på Marøya. 

Vi ser at Vikna og Nærøy er et satsingsområde. Kommer det flere jobber, er det egentlig bare å bygge på.

Stig Olav Barlien GL-Bygg
NAMDALSAVISA

MARØYA: Birger Pedersen AS, GL-bygg og Øksnes Entreprenør har søkt Nærøy kommune om tillatelse til oppføring av midlertidige brakkerigger på Marøystrand industriområde.