Savner idrettskretsens utredning

Med en måned igjen til det ekstraordinære Idrettstinget, føler ikke Skikretsen at de har fått nok info om en eventuell sammenslåing.

Ikke enig Tore Rømo, leder i Nord-Trøndelag idrettskrets (t.v.) og organisasjonssjef Kjell Bjarne Helland i Sør-Trøndelag idrettskrets er ikke enig i Skikretens vurdering.   Foto: Jonas A. Holberg, Trønder-Avisa

Vi føler ikke vi har noe grunnlag til å si om vi er for eller mot.

Siv Lillian Jørgensen, kretseleder NT skikrets
NAMDALSAVISA

STEINKJER: Når de to trønderske idrettskretsene møtes til et felles ekstraordinært ting 26. november i år, vil det etter alt å dømme vedtas en sammenslåing til Trøndelag idrettskrets fra og med 1. januar 2018.