Kunnskapen om gode materialer holder på å forsvinne

Et bord er ikke bare et bord

Før i tida, mens tid ikke kostet like mye som i dag, hadde både de som var i tømmerskogen, sagbruksfolket og snekkerne, tid til å sortere materialene på en helt annen måte enn industrien har mulighet til i dag.

FORSKJELLEN ER VEKSTHASTIGHET Det er mye som avgjør hvor bestandig materialer er mot vær og vind. Det aller viktigste er veksthastighet. Det nederste bordet kommer fra ei gran som har stått høyt opp mot tregrensa. Den andre har stått nede i lavlandet. 

NAMDALSAVISA

HØYLANDET: – Da vi skulle restaurere den gamle trønderlåna på gården, så vi at vindu- ene vi skulle bytte var like bra som den gangen de ble satt inn. Og det var sikkert på siste halvdel av 1800-tallet. Forskjellen på dem og dagens vinduer er materialene, sier Lars M. Brøndbo på Høylandet.