Godkjenner endring av to reguleringsplaner på Østre byområde

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Namsos kommunestyre har godkjent endring av to reguleringsplaner for deler av Østre byområde. Det dreier seg om endring av reguleringsplanen som omfatter Pinavegen 6 hvor det åpnes for bygging av minimum 24 boenheter i tilknytning til Industrivarers forretningsbygg. Den andre endringa omhandler deler av det ubebygde området mellom Namsos Handelspark og Moelven Van Severen hvor formålet endres fra industri til næring, forretning og kontor.