Nedgang i landbruksbranner

Hittil i år har det vært tre branner i driftsbygninger i Nord-Trøndelag. Det laveste antallet på seks år.

  Foto: Landbrukets brannvernkomite

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det viser halvårsrapporten til Landbrukets brannvernkomite.

Første del av 2017 viser en nedgang i antall branner i driftsbygninger i landbruket på landsbasis, men økning for boligbranner.

I Nord-Trøndelag har det så langt i år vært sju boligbranner tilknyttet landbruket.

Satsing på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera bidrar positivt for driftsbygningsbranner, og vil nå bli utvidet til å omfatte også boliger, opplyser Landbrukets brannvernkomite i en pressemelding.

I første halvår har 72 driftsbygninger blitt skadet i brann. Dette er 25 prosent lavere enn gjennomsnittlig antall branner siste fem år.

Totalt er det brannskader for 146 millioner kroner.

For boliger på gårdsbruk var det ei økning i 2016, og ei dobling i 2017 både i antall branner og skadekostnader i forhold til foregående fem års gjennomsnittssnitt.

Mange bønder har gjennomført kurs og tatt sertifikat for varme arbeider i landbruket i 2017.

Det er også montert flere tusen telefonutringere for brannalarmanlegg i husdyrbygg, slik at det gis varsel om brann til mobiltelefon.

Samtidig er det innsatsen mot brannfarlige el-fel som har vært hovedsatsinga i år.

Satsinga på el-kontroll med varmesøkende kamera i driftsbygninger startet i 2014, da undersøkelser viste at to av tre branntilløp i landbruket har elektrisk årsak.

Dette ser ut til å ha positiv effekt på antall branner i driftsbygningere og vil nå bli utvidet til å omfatte bolighus, opplyser Landbrukets brannvernkomite.Landbruksbranner

Her er en oversikt over antall branner i driftsbygning i Nord-Trøndelag i perioden 1/1 2012-30/6 2017:

 • 2012: 15
 • 2013: 25
 • 2014: 16
 • 2015: 10
 • 2016: 7
 • 2017: 3Boligbranner i landbruket

Her er en oversikt over antall branner i boliger tilknyttet landbruket i Nord-Trøndelag i perioden 2012-2017:

 • 2012: 8
 • 2013: 23
 • 2014: 13
 • 2015: 10
 • 2016: 12
 • 2017: 7Fastsatt erstatning

Her er en oversikt over fastsatte erstatning etter branner i driftsbygninger i Nord-Trøndelag i perioden 2012-2017:

 • 2012: 27048276
 • 2013: 28875703
 • 2014: 7871940
 • 2015: 26176087
 • 2016: 19192903
 • 2017: 1323192Erstatning etter boligbrann

Her er en oversikt over fastsatt erstatning etter boligbranner i Nord-Trøndelag i perioden 2012-2017:

 • 2012: 5126652
 • 2013: 23814765
 • 2014: 9852022
 • 2015: 13438105
 • 2016: 5082883
 • 2017: 16881974