Skjellnæringa er langt ifra død

Til tross for nedturer og konkurser er skjellnæringa i Namdalen fremdeles livskraftig og spennende.

Mye jobb De som i sin tid solgte inn blåskjelloppdrett som ei næring med lite jobb og brukbar fortjeneste hadde ikke mye peiling på hav de snakket om, mener Eva Bekkavik.  Foto: Birger Aarmo

De fleste som har overlevd har gjort det slik som oss. Bygget stein på stein, og har hatt jobber ved sida av.

Knut Bekkavik, Namsenskjell AS
NAMDALSAVISA

– Skjellnæringa har fått et dårlig rykte. Dessverre. Men på mange måter er det litt forståelig, sier Eva Bekkavik som sammen med mannen Knut driver Namsenskjell AS.