Takker nei til gjenkjøp av NTE-bygget

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Med 12 mot to stemmer har Flatanger kommunestyre vedtatt å takke nei til en forespørsel fra Strandveien Eiendom AS om gjenkjøp av det gamle NTE-bygget på Lauvsnes. Rådmannen hadde lagt fram saka uten innstilling og det var ordfører Olav J. Bjørkås (Sp) som foreslo vedtaket som flertallet sluttet opp om. Under debatten i kommunestyret ble det fremmet forslag om å utsette saken, men det ble forkastet med fem mot ni stemmer.