Disse vant premier for kjøp av smårovviltkortet

Onsdag formiddag senket høytidsstemninga seg over lensmannskontoret i Overhalla.
NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Da skulle det trekkes ut seks premier på til sammen over 10.000 kroner blant dem som hadde kjøpt smårovviltkort før 1.november. Disse selges via Inatur og G-Sport i Overhalla på vegne av Overhalla utmarkslag, Overhalla fjellstyre og Overhalla jeger- og fiskerforening.

Lensmann Erling Lundstadsveen fikk det ærefulle oppdraget med å trekke ut vinnerne, og til det tok han i bruk en trekningsmaskin fra 1960 og var nøye på at alt skulle skje i ordnede former.

Premiene besto av fem gavekort på 2.000 kroner sponset av Overhalla kommune, Overhalla utmarkslag og Overhalla fjellstyre. I tillegg var det en premiegave fra G-Sport i Overhalla.

Vinnere er som følger:

Martin Fladvad: Gavekort

Georg Amdal: Gavekort

Espen Grongstad: Gavekort

Ketil Pedersen Skogseth: Gavekort

Emil Auren: Gavekort

Jørgen Axelson: Gavepremie fra G-Sport.