For egen regning

Det siste stoppestedet

Naturopplevelsen blir ødelagt. Foran deg, i et ellers fint område, er det plassert et gammelt traktorvrak.
NAMDALSAVISA

Du har sikkert opplevd det samme – å komme over skrot, søppel og hensatte gjenstander og innretninger som ikke skal være der de er plassert.

Ute av syne – ute av sinn. Det siste stoppestedet.

Hva er det som får folk til å forsøple sine omgivelser? Jeg har ikke kompetanse til å vurdere andres tanker og motiver, men det framstår som åpenbart at det er mange som tenker at «det er ikke så farlig».

En lastebil i skogen

For noen år siden var jeg på jakt etter turorienteringsposter på Gråmarka i Nærøy. Det var en fin kveldstur med sol og gode naturopplevelser – helt til jeg møtte «jernhesten». En Scania lastebil hadde blitt fraktet langt ut i terrenget, flere hundre meter fra hovedvegen.

Det er ingen grunn til at en lastebil, som sikkert hadde gjort nytte for seg da den var i bruk, skulle bli hensatt ute i naturen – og bli stående der til evig tid.

Rundt om finnes det mange eksempler på gammelt skrot som er satt bort. Om det har vært meninga at det bare skulle dreie seg om ei midlertidig plassering, virker det som om det er en tendens til at slike hensettelser blir varige.

Skrotplassene vokser

Og har det først blitt satt en gjenstand en plass, tar det som oftest ikke lang tid før det blir passert annet skrot ved sida av det som allerede står der.

Det er ikke bare ute i naturen at du kommer over utrangert utstyr av ulik art. En biltur langs de fleste veger viser at det finnes mange skrotnisser rundt om. I utkanten av et jorde kan du se diverse landbruksutstyr som er «gått ut på dato». Enkelte synes til og med at det er greit å plassere gamle og rustne maskiner i umiddelbar nærhet av egen bolig.

Utsikt fra eget vindu

Er du ikke opptatt av utsikten fra eget stuevindu?

Det er kommunenes ansvar å sørge for at det blir ryddet opp i forsøplingssaker. Det må gjøres på en formell måte med befaring, forhåndsvarsling og politisk behandling før det fattes vedtak om å sette hardt mot hardt – og med forurensningsloven i hånd kreve opprydding.

Det er mitt inntrykk at mange kommuner ikke gjør nok på dette feltet. Men det finnes unntak. I Namsos har man en prosess gående for å få ryddet opp i mengder av hensatt utstyr på ei øy i Namsenfjorden og i Lierne har formannskapet vedtatt at det skal gjennom- føres ei generell befaring for å kartlegge forsøpling og ulovlig lagring av brukte gjenstander.

Kartlegging i Lierne

I Lierne oppfordrer man samtidig folk til å melde fra om forsøpling på egen eiendom slik at man kan komme fram til løsninger. Det kan være aktuelt å gi amnesti som innebærer opprydding innen gitte tids- frister.

Et positivt innspill for å oppnå samarbeid om et problem som innerst inne sikkert også er ei belastning for den som har satt fra seg det gamle og utrangerte utstyret.

Det finnes offentlige ordninger for å bli kvitt gamle kjøretøy. Ordninger som burde være godt kjent for de fleste. Hvorfor enkelte velger å oppbevare søppelet på egen eiendom framfor å benytte muligheten til å bli kvitt det gjennom ei offentlig ordning for mottak, framstår som ubegripelig.

Skrotnisser i Namsos

Administrasjonssjefen i nye Namsos kommune, Inge Ryan, var opptatt av det samme da han møtte næringslivsaktører i forrige uke.

– Det er altfor mange skrotnisser blant dere. Skal Namsos utvikle seg til en vakker og attraktiv kommune, kan det ikke se slik ut! Rydd opp! var Ryans oppfordring.

Det gjenstår å se hvor mange som gjør noe med det.