Opprettholder avslag på hyttebygging ved Selnes

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Rådmannen i Namsos anbefaler at utvalget for plan, byggesak og teknisk drift avviser klagen og opprettholder tidligere avslag om å si nei til at det oppføres ei hytte på Kattaholmen ved Selnes. Grunneieren har søkt om å rive ei lita hytte som står til nedfalls, og erstatte denne med ei ny hytte med et bebygd areal på 87 kvadratmeter.

Selv om plasseringa er endret i forhold til opprinnelig søknad, anbefales avslag – noe som er i tråd med uttalelser fra både Fylkesmannen og fylkeskommunen.