Skal bygge boliger

NAMDALSAVISA

VIKNA: Rådmannen i Vikna anbefaler at hovedutvalget for næring, miljø og kultur sier ja til en søknad om konsesjon fra Tonje og Roald Walaunet om kjøp av en eiendom på Engan.

Eiendommen er på 12 dekar, hvorav fire dekar et dyrket jord eller beitemark. Formålet med kjøpet er å utarbeide en reguleringsplan for bygging av boliger på eiendommen. Det er Leiv, Svein og Olav Prestvik som står som selgere og avtalt pris er 950.000 kroner.