Trygghetsalarmer kobles ikke opp mot helse

– Er ikke trygt

I Nærøy kommune er trygghetsalarmene koblet opp til private lister som brukeren har satt opp selv. Det er under enhver kritikk, mener engasjerte innbyggere.

Engasjert Elfrid Eraker har engasjert seg for å få endret måten trygghetsalarmer blir brukt på i Nærøy kommune. Hun, med mange flere, er fortvilet over at alarmen ikke kobles opp mot helsepersonell, men til ei liste som hver enkelt har satt sammen selv.  Foto: Lena Erikke Hatland

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: – Jeg har et godt vennepar der en av dem trenger trygghetsalarm. Jeg har alltid trodd at den var koblet opp til helsepersonell, sier Elfrid Eraker, som har funnet ut av trygghetsalarmene i Nærøy kommune er koblet opp til private lister som den enkelte bruker har satt opp.