Fylkesmannen opphever rivingsvedtak

Feil i saksbehandlinga

Fylkesmannen har opphevet Namsos kommunes vedtak om å gi tillatelse til riving av Høknes gård. Saksbehandlingsfeil har ført til at vedtaket anses som ugyldig.

NY BEHANDLING Fylkesmannen har opphevet Namsos kommunes vedtak om å gi tillatelse til riving av hovedbygningen på Høknes gård fordi det ble gjort saksbehandlingsfeil da vedtaket ble fattet. Feilen var at det ikke ble krevd at et foretak med ansvarsrett skulle gjennomføre rivinga, samt at det ikke forelå verken miljøsanerings-beskrivelse eller avfallsplan.   Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Kommunens utvalg for plan, byggesak og teknisk drift har i to runder sagt ja til søknaden om å rive bygninga som er i svært dårlig forfatning.