Fortsetter som småbrukerleder

Anne Merete Furuberg er gjenvalgt som leder i Norsk bonde- og småbrukarlag.

NY TILLIT Merete Furuberg ble gjenvalgt som leder i Norsk bonde- og småbrukarlag. 

NAMDALSAVISA

GARDERMOEN: Dermed tar den profilerte bondelederen fra Hedmark fatt på sitt åttende år som leder.

I sin åpningstale på lands-møtet lørdag, brukte hun mye tid på å understreke behovet for ny politikk i årene som kommer.

– Vi skal gå foran i å finne de gode løsningene for at jordbruket i Norge skal komme ut av den situasjonen vi er i dag. Dagens førende jordbrukspolitikk bringer oss i feil retning: Vi får færre bønder og mindre matjord i drift, sa Furuberg og la til:

– Norge gror igjen. Det er behov for å skape en ny og bedre jordbrukspolitikk.

Elin Bergerud (Buskerud) og Ragnhild Bergset Elvestad (Troms) er nye nestledere.