Anbefaler utmelding av Kraftfylka

Fylkesrådmannen tilrår at Nord-Trøndelag melder seg ut av interessesamarbeidet Kraftfylka.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Samarbeidende Kraftfylka er en organisasjon som taler de kraftproduserende fylkenes sak i en rekke ulike sammenhenger. Nord-Trøndelag er medlem av foreninga, mens Sør-Trøndelag ikke har vært medlem siden 2013.