Et liv ved og på scenen

Arnulf Haga tok fort grepet på seniorene i auditoriet på Nord universitet torsdag.

GOD FORTELLER Arnulf Haga fenget tilhørerne med både saksopplysninger og egne erfaringer fra et langt liv ved scenekanten.  Foto: Ole Jørgen Mjøsund

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Verdalingen er et velkjent navn innenfor norsk teaterverden. Så stor er den innsatsen han har nedlagt at han tidligere i år ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden på Stiklestad torsdag 2. mars 2017, en arena hvor han i perioden 1988 til 2006 regisserte Spelet om Heilage Olav hele 12 ganger.

Arnulf Haga er bondesønn og odelsgutt. Men denne yrkesvegen skulle han forlate forholdsvis tidlig. Med Stiklestadspelet som bakteppe i oppveksten utspilte det seg teater mellom hesjene på gården i Verdal. Rollene skiftet mellom guttungene og replikkene smalt mellom hesjene og i åkeren. Men i likhet med mange andre ungdommer i etterkrigstida dro han til sjøs, ble telegrafist og tilbragte en del av ungdomstida i handelsflåten. Senere ble det en militær periode som navigatør i flyvåpenet om bord i jagerflyet Starfighter.

Mære landbruksskole

Med sin landbruksfaglige oppvekst var ett år på Mære et naturlig steg. Her gjorde vi ingen ting, fortalte Haga. Alt dreide seg om å skrive revy, og da han vendte tilbake til heimgården, ble tida i fjøset brukt til å skrive tekster. Etter fem år som gardbruker fikk han et Rotarystipend som gjorde at han kunne studere scenekunst hvor han ville. Det førte til et toårig opphold i Sørstatene og ble der i to år.

Ny teatermodell

Tilbake i hjemfylket ble det samarbeid med bl.a. Stein Storsul. Nord-Trøndelag Teaterverksted så dagens lys, og Arnulf Haga ble knyttet til fylkeskommunen i 20 år. Teaterverkstedet startet i den gamle meieribygninga i Verdal, men da Stiklestad skulle bygges ut noen år senere, ble det motvillig flytting dit.

Innspæll

Arnulf Haga & co gikk etter hvert lei av det offentlige, og i 2000 så Innspæll dagens lys. I dette prosjektet var også Ragnhild Vannebo fra Overhalla med. Målet var å etablere ei alternativ skuespillerutdanning i Norge, og året etter ble det holdt audition. Åtte skuespillerstudenter ble tatt inn, og ingen av dem betalte noensinne skolepenger ifølge foredragsholderen. Senere ble Tindved kulturhage etablert, og i dag er det 50 skuespillerstudenter fordelt på tre årskull i Verdal.

Stiklestadspelet

Med sin oppvekstbakgrunn og skuespillerkarriere var Arnulf Haga naturlig nok spesielt opptatt av Spelets utvikling. Etter selv å ha regissert 70-80 spel rundt omkring, kjenner han dette miljøet bedre enn de fleste.

God kjennskap til Namsos

Arnulf Haga er godt kjent med Namsos-miljøet gjennom nært samarbeid med både Åge Aleksandersen og D.D.E. Han har regissert så vel «Levva livet» som «Vinsjan på kaia». Resten av Namdalen, med unntak av Fosnes og Røyrvik, har også hatt besøk av regissøren og skuespilleren Arnulf Haga.

KUNSTNERISK INNSLAG: Elever fra Kulturskolen presenterte et utdrag fra musikalen «Annie».  Foto: Ole Jørgen Mjøsund

 

Kunstnerisk

Namsos Kulturskole besørget kulturelle innslaget ved åpninga av møtet med et utdrag fra musikalen «Annie», og høstet velfortjent applaus fra publikum for sin prestasjon.