Representant til eiermøte NTE

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Rådmannen innstiller på Arnt Mickelsen (Ap) blir representant i eiermøter med NTE sammen med ordfører og rådmann.

Formannskapet i Røyrvik behandler saken tirsdag 7. november.