NHO og LO i Trøndelag snakker samme språk

Verdien av samarbeid

Samarbeid NHO og LO i Trøndelag ønsker å gå sammen for å se på hvordan partsbasert utviklingsarbeid kan utnyttes for å styrke bedriftene innen havbruket.  Foto: Bjørn Tore Ness

NAMDALSAVISA

Når Trøndelag nå samles blir det viktig å utnytte våre naturgitte fortrinn ved å skape trygge arbeidsplasser og lokal verdiskapning. En av våre største fortrinn er kysten med de rike fiskeriressursene og en kystlinje som er godt egnet for høsting og produksjon av sjømat.

Et annet fortrinn er et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, som bygger opp under et arbeidslivet preget av tillit, god omstillingsevne og høy produktivitet.

Det er disse to fortrinnene NHO og LO i Trøndelag ønsket å gå sammen for å utvikle. Vi ønsker å se på hvordan partsbasert utviklingsarbeid kan utnyttes for å styrke bedriftene innen havbruket. Gjennom å styrke samarbeidslinja mellom tillitsvalgte og ledelse ønsker vi å forbedre produksjonen og arbeidsmiljøet.

I Trøndelag er det allerede etablert et lignende prosjekt i byggebransjen. Seks bedrifter som omfatter nær 1.000 ansatte har selv konkretisert problemstillingene de jobber med. Det omhandler HMS-arbeid, intern erfaringslæring, innleie av arbeidstakere, informasjonsflyt med mer.

Tilbakemeldingene fra bedriftene er at samhandlingen mellom ledelse og tillitsvalgt er bedre. De stoler på hverandre og snakker bedre sammen. De fram snakke hverandre, etter å ha fått til en konstruktiv samhandling. Resultatet er økt produktivitet og selvstendige arbeidere som på sikt kutter kostnader i bransjen.

En av lederne fortalte nylig at bedriften etter all sannsynlighet hadde vært konkurs om det ikke hadde vært for dette samarbeidsprosjektet. Gjennom den gode relasjonen med tillitsvalgte kom de ansatte med løsninger på hvordan bedriften kunne kutte store beløp ved enkle grep. Tiltak som kan være vanskelig å se fra skrivebordet. Den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet er ingen selvfølge, den må jobbes med hver dag i den enkelte bedrift.

Nå vil vi dele våre erfaringer og gi tilgang til nyttige verktøy i flere deler av arbeidslivet. Vi vil ha med oss bedrifter innen havbruksnæringen for å styrke konkurransekraften og støtte opp under et seriøst og godt arbeidsliv i Trøndelag.