– Kan tjene et hundretall millioner kroner

Nytt forslag kan være gull verdt for oppdrettsnæringa, fastslår stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (Frp).
NAMDALSAVISA

OSLO: I oktober fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet ved fiskeriministeren de nye produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Nå sender det samme departementet på høring et forslag om hvordan oppdrettsnæringa skal få mulighet til å vokse. Forslaget kan gi et hundretall millioner kroner i frie inntekter til trønderske kommuner og fylkeskommunen.

– Beregninger så langt viser at trønderske kommuner og den nye, felles fylkeskommunen Trøndelag kan tjene et hundretall millioner kroner hvis næringa ønsker å kjøpe veksten, sier Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for FrP fra Sør-Trøndelag, og medlem av finanskomiteen, i en pressemelding.

Havbruksfondet ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med behandlinga av havbruksmeldingen i 2015, og skal sikre kommuner og fylkeskommuner en rettmessig andel av den verdiskapningen oppdrettsnæringen skaper i den enkelte kommune og den enkelte fylkeskommune. Tidligere har så å si alle midler tilfalt staten.

– Det er selvsagt naturlig at det er kommunene som skal ha den største delen av konsesjonsvederlagene som oppdrettsnæringen betaler for vekst. Det er i kommunene verdiskapningen skjer, sier Bjørnstad, som legger til at dette kommer på toppen av historisk gode overføringer fra stat til kommune de siste årene.

Oversikt over inntekter i utvalgte kommuner:

KommuneMill. kr.
Trøndelag Fylkeskommune54,29 mill.
Flatanger25,46 mill.
Fosnes6,53 mill.
Leka14,28 mill.
Namsos4,76 mill.
Nærøy47,93 mill.
Vikna31,86 mill.