Ja til torskeoppdrett i Brakstadsundet

NAMDALSAVISA

FOSNES: Rådmannen innstiller overfor Fosnes formannskap på at kommunen anbefaler at Namdal Settefisk AS får etablere anlegg for torskeoppdrett i Brakstadsundet. Søknaden har vært ute til høring og det kom innspill fra Frode Bjøru som pekte på flere forhold knyttet til ei etablering.

Rådmannen mener at atkomsten til Skogøya ikke blir vesentlig redusert og at hensynet til ferdsel og til landskapsverdiene må ivaretas av henholdsvis Kystverket og Fylkesmannen. Søknaden avgjøres av fylkeskommunen.