Krever forvaltningsplan for naturreservat

NAMDALSAVISA

VIKNA: Vikna kommune ber Fylkesmannen starte arbeidet med en forvaltningsplan for Borgan, Frelsøya, Kvaløya og Rauøya naturreservat. De ytterste delene av Vikna ble fredet i 1973 for å verne det rike fugle- og dyrelivet i området og for å bevare det særpregede kystmiljøet.

Rådmannen ber politikerne vedta en henvendelse til Fylkesmannen for å få utarbeidet en forvaltningsplan og for å revidere verneforskriftene. Det vises til at mye har endret seg og at områder i dag ikke har samme verneverdi som før.