Lite utnyttede ressurser fra havet var tema på Horsfjord da unge og voksne fagfolk møttes til fagdag

Med krabbe og kongsnegle på matmenyen

Fiskerifagelevene smakte krabbe og kongsnegle for første gang. I framtida blir det kanskje disse artene og sjøpølse, isgalt og teinefanget reker de må satse på ved sida av torsk og sei.

SERVERTE Kokkelevene Pia Brasø (til venstre) og Dina Nordheim fra YNVS assisterte kokk Thomas Valø på kjøkkenet og serverte deltakerne fat med krabbe og kongsnegle under seminaret på Horsfjord. 

NAMDALSAVISA

HORSFJORD: Fiskerifagelevene fra Ytre Namdal videregående skole (YNVS) fulgte godt med under temadagen om potensial og muligheter i havrommet på Horsfjord onsdag. Fokuset på såkalte Lur-arter (lite utnyttede ressurser) fikk god mottakelse både blant unge og voksne fiskerinteresserte.