Rekordtidlig utgivelse av årets Ytri Halfa

Ytri Halfa er blitt utgitt hvert år siden 1994, men den lokalhistoriske årboka har aldri kommet på markedet så tidlig som i år.

I SALG Egil Kjølsøy med årets Ytri Halfa. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det er Nærøy Historielag som gir ut på boka, og leder Egil Kjølsøy sier Ytre Halfa er tre uker tidligere ferdig fra trykkeriet enn før. 120 sider med lokalhistorie fra Ytre Namdal er samlet mellom permene.

Det er både gamle og nye skribenter som har bidratt med stoff. Ivar Stein har takket for seg som redaktør av helsemessige årsaker etter mange år, og det er styret i historielaget som nå fungerer som redaksjon. Produksjonen er det typograf Kjell Ove Skillingsås som har tatt seg av.

– Vi har hatt svært god tilgang på stoff og har faktisk mye til overs, forteller Kjølsøy.

I tillegg til de lokalhistoriske artiklene byr Ytri Halfa i år på dikt fra Hanna Holthe. Styret i Nærøy Historielag retter innledningsvis i boka en stor takk til innsatsen Ivar Stein har lagt ned gjennom mange år. Ytri Halfa har kun hatt to redak- tører i alle årene, den første var Eirik Wicklund.

Boka er lagt ut i butikker og Nærøy Folkebibliotek for salg.